Vitajte na stránkach projektu
Žiaci mestu


Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi + Mesto Prievidza

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi je v školskom roku 2022/2023 tvorcom projektu Žiaci mestu, ktorý sa realizuje pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej, poslankyne mestského zastupiteľstva v Prievidzi a členky komisie školstva a kultúry. Projekt prepája viaceré predmety vyučovania (dejepis, tvorba a prezentácia projektov, informatika, umenie a kultúra, občianska náuka, cudzie jazyky, výtvarná výchova) a zároveň nadväzuje na už existujúce projekty cestovného ruchu, akými sú Zlatá prievidzská cesta, Mobilný turistický sprievodca, interaktívna hra Potulky s múzeom.

Projekt má za cieľ vytvoriť komplex zastavení, ktoré sú spojené s dejinami Prievidze, ako aj s dejinami gymnázia. Vytvára sa príbeh, ktorý je prepojený modernými technológiami na webové stránky, kde návštevník má možnosť informácie vidieť, počuť, prípadne sa s nimi zoznámiť vo viacerých jazykových mutáciách. 

Kreativitu prejavila a projektový návrh spracovala v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov Simona Briatková z II.C triedy, po metodickej stránke projekt usmerňovala vyučujúca PhDr. Monika Siváková.